Đại học Quốc gia Hà Nội
Thứ 3, ngày 06/11/2018
8h00 - 18h

NGÀY HỘI

KHỞI NGHIỆP THỦ ĐÔ 2018

Hotline : (024) 6294 0036

HỘI THẢO: VAI TRÒ CỦA CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

 

Thời gian: 13h30 - 17h00, ngày 06/11/2018 (thứ Ba)

Địa điểm: Phòng hội thảo quốc tế, Tầng 8, Nhà E4

       144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian

Nội dung

13h00 - 13h30

Đón tiếp đại biểu

13h30 - 13h35

Giới thiệu đại biểu

13h35 - 13h40

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội

13h40 - 13h50

Phát biểu của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

13h50 - 14h15

Phát biểu đề dẫn của Lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia  Sự thật

Đ/c Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập

14h15 - 14h35

Tham luận 1

14h35 - 14h55

Tham luận 2

14h55 - 15h10

Tham luận 3

15h10 - 15h30

Tham luận 4

15h30 - 16h30

Trao đổi

16h30 - 16h45

Phát biểu tổng hợp và kết luận của Lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

Đ/c Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập

16h45 - 17h00

Phát biểu kết thúc chương trình và chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

CLICK ĐĂNG KÝ


Ban tổ chức sẽ liên hệ và xác nhận lại với bạn!

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY
 

Văn phòng ban tổ chức
Kết nối với chúng tôi
© 2018 Trung tâm Chuyển gia tri thức và Hỗ Trợ Khởi nghiệp - Đại học QUốc gia Hà nội

Địa chỉ: Nhà G6, ĐHQGHN, Số 144 Xuân Thủy,  Quân Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: (024) 6294 0036  |  Email: ngayhoikhoinghiep.csk.edu.vn  |  Website: csk.edu.vn